Hiệu trưởng

Cập nhật lúc : 14:56 07/08/2013  

Hiệu trưởng

 

Họ và tên: Phạm Thị Cẩm 
Chức vụ:  Hiệu trưởng

Ngày tháng năm sinh

 20/04/1969
Email:  truongmamnonthuytan@gmail.com
Điện thoại:  01683469627
Địa chỉ:  Xã Thủy Tân - Thị xã Hương Thủy - TT Huế

LĨNH VỰC PHỤ TRÁCH
- Phụ trách chung.
- Công tác tổ chức và cán bộ.
- Công tác kế hoạch, tài chính, CSVC trường học.

Tải file 1   Tải file 2  

Số lượt xem : 709

Các tin khác