Năm 2019

Cập nhật lúc : 08:10 03/12/2019  

Tuần 49 năm 2019
Từ ngày 02/12/2019 đến ngày 08/12/2019

ThứBuổi sángBuổi chiều
Thứ Hai
(02/12/2019)

Họp đầu tuần

Thực hiện chương trình CS&GD trẻ theo kế hoạch

Thứ Ba
(03/12/2019)

Họp trực báo về cơ sở vật chất tại Phòng GD&ĐT thị xã Hương Thủy

Thực hiện chương trình CS&GD trẻ theo kế hoạch

Thứ Tư
(04/12/2019)

Thực hiện chương trình CS&GD trẻ theo kế hoạch

Thực hiện chương trình CS&GD trẻ theo kế hoạch

Thứ Năm
(05/12/2019)

Thực hiện chương trình CS&GD trẻ theo kế hoạch

Đón đoàn của Sở GD&ĐT Tỉnh về kiểm tra Môi trường GDLTLTT

Thứ Sáu
(06/12/2019)

Thực hiện chương trình CS&GD trẻ theo kế hoạch

Thực hiện chương trình CS&GD trẻ theo kế hoạch

Thứ Bảy
(07/12/2019)

Thi giáo viên dạy giỏi cấp trường

Thi giáo viên dạy giỏi cấp trường

Chủ Nhật
(08/12/2019)